Talentherkenning in sport – Advanced KNLTB najaar

Een opleiding met de wetenschappelijke basis voor het herkennen van talent. Deelnemers waarderen de opleiding met gemiddeld een 8,3! Deze opleiding bestaat uit 3 dagdelen en wordt gegeven in Amstelveen.  De opleidingsdata zijn nog niet bekend (zie verder Programma hierboven).

Doelgroep
De Advanced opleiding is met name geschikt voor professionals en / of mensen die al een basiskennis hebben op het gebied van talentherkenning in sport. Denk aan talentcoaches, kadercoaches, hoofden opleiding, hoofden talentherkenning/talentontwikkeling, (professionele) scouts, embedded scientists, etc.

Inhoud
Met de Advanced opleiding Talentherkenning in sport leer je de laatste inzichten uit de sportwetenschap toepassen in jouw eigen sport. Je bent na afloop van de opleiding in staat om zelf beter het talent van elke sporter te duiden en je bent in staat om je eigen organisatie, club of vereniging beter te maken.

Je komt niet alleen tot antwoorden maar je krijgt ook concrete handvaten mee om in jouw praktijk talentvolle sporters beter te herkennen en te ontwikkelen. Herkennen en ontwikkelen zijn namelijk twee processen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In de opleiding hebben we oog voor de kenmerken van elke sport en daarmee ook voor de (mogelijke) verschillen die er zijn tussen sporten en talentherkenning. Door interactie te creëren tussen de verschillende professionals uit diverse sporten ontstaan nieuwe ideeën en inzichten. Daar maken we in de opleiding tijd voor vrij. Daarnaast wordt je uitgedaagd om tijdens de opleiding jouw bestaande praktijk al te verbeteren. Kortom, de opleiding biedt je nieuwe kennis, inzichten en concrete handvaten om talenten nog beter te herkennen en te helpen ontwikkelen!

Leerdoelen
De opleiding kent de volgende leerdoelen:
 • Inschatten van het mogelijk toekomstig presteren van jeugdsporters
 • Objectief beoordelen van jeugdsporters in verschillende ontwikkelfasen rekening houdend met verschillende beïnvloedende factoren
 • Proces van talentherkenning van een sportorganisatie analyseren en verbeteren
 • Eigen handelen in het proces van talent herkennen verbeteren

Deze leerdoelen behalen we door de volgende onderwerpen te behandelen:
 • Verschillende modellen van talent(herkenning)
 • Leren observeren, analyseren en beoordelen van sporters in verschillende fasen
 • Door (actuele) casussen (van deelnemers) scoutingbeleid analyseren en verbeteren
 • Praktijkgerichte opdrachten over beoordelen, rapporteren, verbeteren proces talentherkenning 

Opzet
De opleiding bestaat uit 3 fysieke bijeenkomsten van elk 5 uur. Elke bijeenkomst kent een studiebelasting van 12 uur. Om de bijeenkomsten efficiënt te laten verlopen is een goede voorbereiding vereist. Met kennisclips, filmpjes, podcasts en artikelen bereid jij je voor op elke bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst van 5 uur legt de docent de stof nader uit, is er ruimte voor het stellen van vragen en ga je in gesprek / discussie met medecursisten. Vervolgens ga je de opgedane inzichten toepassen in de praktijk. Dit koppel je weer terug naar de docent en hij / zij geeft hier feedback op en / of komt hier bij de start van de volgende bijeenkomst op terug.

Afronding
Uiteindelijk ontwikkel je een portfolio waarin je 1) alle opdrachten opneemt dan wel een reflectie schrijft op de gedane opdracht (hoe kijk je hier tegen aan, wat gaat goed, wat zou je anders doen) en 2) een reflectie schrijft op je doorgemaakte ontwikkeling – welke kennis en vaardigheden heb je door de opleiding opgedaan? Wat ga je nu anders of beter doen? en 3) de concrete verbetering toont die je in gang hebt gezet in jouw bestaande praktijk.  Dit portfolio lever je in en bij een positieve beoordeling ontvang je het certificaat Advanced opleiding Talentherkenning in Sport. 
Lesdagen
 • 31 oktober
 • 14 november
 • 28 november
Alle dagen zijn van 8.00u tot 13.00u.

Programma

Bijeenkomst 1
 • Geef je een onderbouwde definitie van ‘talent’
 • Ken je de verschillende fasen in een sportcarrière, kan deze schetsen en weet hoe in de eigen sport hier invulling aan wordt gegeven.
 • Benoem je de verschillende fasen uit het proces van talent herkennen.

Bijeenkomst 2
 • Kan je de prestatiekenmerkende vaardigheden binnen de eigen sport benoemen.
 • Kan je de belangrijkste kenmerken van sportieve talenten <10 jaar benoemen.
 • Begrijp je wat motorische vaardigheden zijn.
 • Begrijp je hoe motorische vaardigheden de ontwikkeling van sportief talent beïnvloeden.  
 • Kan je de kenmerken en potentie van kinderen <10 jaar beoordelen.

Bijeenkomst 3
 • Begrijp je de invloed van het geboortemaandeffect op de prestaties van sportief talent.
 • Begrijp je de invloed van groei en maturiteit op prestaties van sportief talent.
Prijs
€699,00

Minimum aantal deelnemers
12

Maximaal aantal deelnemers
20

Bijeenkomsten
3

Contacturen
15 uur

Studiebelasting
21 uur

Inclusief lesmateriaal
Ja

Inclusief thee/koffie en lunch
Ja

Locatie
Deel het met anderen!
CRKBO

Overige opleidingen

Contact

Talentherkenning in sport is een initiatief van NMC Bright en HAN - University Applied Sciences. Voor vragen of opmerkingen, mail ons via

info@talentherkenninginsport.nl

Locatie

De opleidingen vinden plaats op Centrum voor Topsport & Onderwijs Papendal, Papendallaan 51, 6816 VD Arnhem. 

© NMC Bright 2020. Alle rechten voorbehouden.