Interesseformulier - Basic-opleiding voorjaar 2024

Via dit formulier kun je je interesse aangeven voor de Talentherkenning in Sport - Basic opleiding!  Je kunt je interesse doorgeven door deze opleiding te bestellen. Bij voldoende aanmeldingen gaat de opleiding van start. Definitief aanmelden en betalen hoeft pas als de cursusdata bekend zijn!

Informatie Basic-opleiding
Een online-opleiding met de wetenschappelijke basis voor het herkennen van talent. Deelnemers waarderen de opleiding met gemiddeld een 8,3! De opleiding vindt geheel online plaats. Om het zo persoonlijk mogelijk te houden, werken we met groepen van maximaal 20 deelnemers. 

Doelgroep
De Basic-opleiding is geschikt voor iedereen die zijn / haar basiskennis op het gebied van talentherkenning in sport wil verrijken. Zowel professionals, niet-professionals als semi-professionals zijn welkom. Denk aan trainers / coaches, buurtsportcoaches, docenten bewegingsonderwijs, verenigingsmanagers, beleidsmakers, etc.
 
Inhoud 
Kun je talent herkennen? En zo ja, vanaf welke leeftijd? Hoe ziet de carrière van een jonge sporter eruit die in de toekomst mogelijk excelleert? Wat dien je in welke fase te doen om kinderen hun sportieve potentie te helpen ontwikkelen? En wat moet je vooral niet doen? Dit zijn allemaal vragen die in de Basic-opleiding Talentherkenning in Sport aan bod komen.

Je komt niet alleen tot antwoorden maar je krijgt ook concrete handvaten mee om in jouw praktijk talentvolle sporters beter te herkennen en te ontwikkelen. Herkennen en ontwikkelen zijn namelijk twee processen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In de opleiding hebben we oog voor de kenmerken van elke sport en daarmee ook voor de (mogelijke) verschillen die er zijn tussen sporten en talentherkenning. Door interactie te creëren tussen trainers-coaches en scouts uit verschillende sporten en buurtsportcoaches en docenten bewegingsonderwijs, ontstaan nieuwe ideeën en inzichten. Daar maken we in de opleiding tijd voor vrij. Daarnaast ga je actief aan de slag met opdrachten die je uitvoert in je eigen praktijk. Kortom, de opleiding biedt je nieuwe kennis, inzichten en concrete handvaten om kinderen met sportieve mogelijkheden nog beter te herkennen en te helpen ontwikkelen!

Opzet
We werken in 4 modules van 5 uur, waarvan 2 uur bestaat uit een online-bijeenkomst. Om de online bijeenkomsten efficiënt te laten verlopen is een goede voorbereiding vereist. Met kennisclips, filmpjes, podcasts en artikelen bereid jij je voor op elke bijeenkomst. Tijdens de online-bijeenkomst van 90 minuten legt de docent de stof nader uit, is er ruimte voor het stellen van vragen en ga je in gesprek / discussie met medecursisten. Vervolgens ga je de opgedane inzichten toepassen in de praktijk. Dit koppel je weer terug naar de docent en hij / zij geeft hier feedback op en / of komt hier bij de start van de volgende online-sessie op terug.

Afronding
Uiteindelijk ontwikkel je een portfolio waarin je 1) alle opdrachten opneemt dan wel reflecteert op de gedane opdracht (hoe kijk je hier tegen aan, wat gaat goed, wat zou je anders doen) en 2) een reflectie op je doorgemaakte ontwikkeling – welke kennis en vaardigheden heb je door de opleiding opgedaan? Wat ga je nu anders of beter doen?  Dit portfolio lever je in en bij een positieve beoordeling ontvang je het certificaat Basic-opleiding Talentherkenning in Sport. 

Opleidingskosten
De opleidingskosten bedragen € 250. De opleiding is vrijgesteld van BTW.   

Licentiepunten
De KNVB heeft deze opleiding geaccrediteerd met de toekenning van 7 licentiepunten.  
De Nevobo heeft deze opleiding geaccrediteerd met de toekenning van 6 licentiepunten.   
Het NHV heeft deze opleiding geaccrediteerd met de toekenning van 4 licentiepunten.
De KNWU heeft deze opleiding geaccrediteerd met de toekenning van 4 licentiepunten.
De Atletiek Unie heeft deze opleiding geaccrediteerd met de toekenning van 6 licentiepunten.
Staat jouw sportbond hier nog niet bij genoemd? Neem dan contact met op jouw sportbond om de opleiding door hen te laten accrediteren. 
Lesdagen
NNB

Programma

Bijeenkomst 1 - Prestatieprofiel
‒ Kan je de prestatiekenmerkende vaardigheden binnen de eigen sport benoemen
‒ Ken je de verschillende fasen in een sportcarrière, kan deze schetsen en weet hoe in de eigen sport hierinvulling aan wordt gegeven.
‒ Ontwerp je een training die aansluit bij principes van play naar practice en leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen.

Bijeenkomst 2 – Jong kind
‒ Kan je de belangrijkste kenmerken van sportieve talenten <10 jaar benoemen.
‒ Begrijp je wat motorische vaardigheden zijn.
‒ Begrijp je hoe motorische vaardigheden de ontwikkeling van sportief talent beïnvloeden.  
‒ Kan je de kenmerken en potentie van kinderen <10 jaar beoordelen.

Bijeenkomst 3 – Groei, rijping & maturiteit
‒ Begrijp je de invloed van het geboortemaandeffect op de prestaties van sportief talent.
‒ Begrijp je de invloed van groei en maturiteit op prestaties van sportief talent

Bijeenkomst 4 – Wat is talent? & Reflecteren
‒ Geef je een onderbouwde definitie van ‘talent’
‒ Benoem je de verschillende fasen uit het proces van talent herkennen. 
‒ Maak en presenteer je een verbeterplan voor de detectie en identificatie van talent in jouw sport. 
Prijs
€ 0,00

Minimum aantal deelnemers
16

Maximaal aantal deelnemers
20

Bijeenkomsten
4

Studiebelasting
20 uur

Contacturen
8 uur
Deel het met anderen!
CRKBO

Overige opleidingen

Contact

Talentherkenning in sport is een initiatief van NMC Bright en HAN - University Applied Sciences. Voor vragen of opmerkingen, mail ons via

info@talentherkenninginsport.nl

Locatie

De opleidingen vinden plaats op Centrum voor Topsport & Onderwijs Papendal, Papendallaan 51, 6816 VD Arnhem. 

© NMC Bright 2020. Alle rechten voorbehouden.