Talentherkenning in sport - Expert oktober 2024

Deze opleiding bestaat uit 8 dagen en wordt gegeven op de HAN-locatie op CTO Papendal in Arnhem.

Doelgroep 
Deze opleiding is geschikt voor mensen met veel (werk)ervaring met het werken met sporttalenten. Denk aan hoofden opleidingen, hoofden talentontwikkeling, technisch directeuren, talentcoaches met minimaal niveau 4, beleidsmakers bij sportbonden, ervaren scouts. 

Inhoud 
In deze Expert opleiding Talentherkenning in Sport gaan we echt de diepte in. We analyseren in jouw praktijksituatie de route van talent naar de top. Vervolgens maak je op basis van de meest recente wetenschappelijk inzichten en met hulp van docenten en mede-cursisten concrete plannen hoe deze route verbeterd kan worden. Na afloop van de opleiding heb je daadwerkelijk verbeteringen in gang gebracht binnen je eigen vereniging, organisatie of club. Bovendien ben je in staat om de verbeteringen te monitoren door continu te onderzoeken hoe effectief deze zijn. 

Leren van elkaar en met name leren van andere sporten is een belangrijke meerwaarde van deze opleiding. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. In de opleiding gaan we ervan uit dat de basiskennis zoals behandeld in de Basic en Advanced opleiding aanwezig is. De focus zal daarom tijdens de verschillende bijeenkomsten met name liggen op het ontwikkelen van vaardigheden en attitude om het proces van talentherkenning en talentontwikkeling te verbeteren. 
 
Leerdoelen 
De opleiding kent de volgende leerdoelen: 
 • Inschatten van het toekomstig presteren van jeugdsporters in verschillende fasen van hun carrière.
 • Verbeteren van het herkennen en ontwikkelen van sporttalent in jouw eigen sport (organisatie-overstijgend, plan op macroniveau) op basis van een uitgebreide analyse. 
 • Je bent in staat om oplossingen te bieden voor ‘verstorende variabelen’ zoals geboortemaand en maturiteit.
 • Je bent in staat om relevante stakeholders ‘mee te krijgen’ in je verbeterplannen.
 • Je ontwikkelt een toekomstvisie over het herkennen en ontwikkelen van sporttalent en je kan deze presenteren voor publiek uit jouw eigen sport.
 • Je bent in staat om relevante onderzoeksvragen te benoemen om het proces van talentherkenning de komende jaren in jouw sport te verbeteren.

Deze leerdoelen behalen we door de volgende onderwerpen te behandelen:  
 • Verschillende modellen van talentherkenning en talentontwikkeling.
 • De strategie van jouw sportorganisatie te analyseren. 
 • Netwerken, overtuigen, redeneren, onderzoeken. 
 • Laatste wetenschappelijke inzichten behandelen en vertalen naar jouw sport.
 • Praktijkgerichte opdrachten om het proces van talentherkenning te verbeteren. 

Opzet
De opleiding kent een studiebelasting van 160 uur. Er zijn 8 fysieke bijeenkomsten van 6 uur verspreid over 9 maanden. De bijeenkomsten vinden plaats op de HAN-locatie in het hart van de sport; CTO Papendal in Arnhem. Voorafgaande en na afloop van de fysieke bijeenkomsten werk je aan verschillende opdrachten om kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het proces van talentherkenning te verbeteren. Om de bijeenkomsten efficiënt te laten verlopen is een goede voorbereiding vereist. Met kennisclips, filmpjes, podcasts en artikelen bereid jij je voor op elke bijeenkomst. Tijdens elke bijeenkomst legt de docent de stof nader uit, is er ruimte voor het stellen van vragen en ga je vooral in gesprek / discussie met mede-cursisten. De opdrachten die je voorafgaand maakt nodigen daar toe uit. Elke organisatie en elke sport zal een andere oplossing kennen maar ook zal er overlap zijn. De opleiding zien we wat dat betreft dan ook als een gezamenlijke reis; elke deelnemer brengt zijn eigen unieke kennis en ervaringen mee. Tijdens de bijeenkomsten maken we gebruik van nationale en internationale gastsprekers. Dit zijn experts die in de sportpraktijk en / of sportwetenschap hun waarde hebben bewezen. Beheersing van de Engelse taal is daarom voorwaardelijk voor deelname. Tenslotte, elke deelnemer krijgt een ‘persoonlijke begeleider’ aangewezen. Deze coach zal minimaal twee keer een uitgebreid gesprek met je voeren over jouw ontwikkeling, jouw vragen en je plannen voor de verbeteringen van het proces van talentherkenning in jouw sport.

Licentiepunten
De KNVB heeft deze opleiding geaccrediteerd met de toekenning van 7 licentiepunten.
De NEVOBO heeft deze opleiding geaccrediteerd met de toekenning van 6 licentiepunten.   
Het NHV heeft deze opleiding geaccrediteerd met de toekenning van 4 licentiepunten.
De KNWU heeft deze opleiding geaccrediteerd met de toekenning van 6 licentiepunten.
De Atletiek Unie heeft deze opleiding geaccrediteerd met de toekenning van 6 licentiepunten.
Staat jouw sportbond hier nog niet bij genoemd? Neem dan contact met op jouw sportbond om de opleiding door hen te laten accrediteren. 

Deelname 
Heb je interesse om aan deze opleiding deel te nemen mail dan je contactgegevens (naam, functie, organisatie, telefoonnummer) en een korte motivatie naar info @ talentherkenninginsport.nl. Er zal met elke deelnemer een gesprek plaatsvinden om te kijken of de opleiding daadwerkelijk bij jou past. 
Lesdagen:
 • Donderdag 3 oktober 
 • Donderdag 6 november
 • Donderdag 5 december 
 • Donderdag 6 februari 
 • Donderdag 6 maart 
 • Donderdag 3 april 
 • Donderdag 1 mei 
 • Donderdag 5 juni 

Programma

Bijeenkomst 1: strategie, leiderschap & organisatie
 • Je evalueert de strategie van jouw sportorganisatie.
 • Je analyseert welke rol talent speelt in de strategie van jouw sportorganisatie.
 • Je reflecteert in hoeverre de kenmerken van een lerende organisatie op jouw sportorganisatie van toepassing zijn.
 • Je reflecteert op jouw persoonlijke bijdrage in het toepassen van veranderingen in jouw sportorganisatie.

Bijeenkomst 2: effectiviteit van TID-programma's 
 • Je analyseert de effectiviteit van talentontwikkelingsprogramma’s van diverse (internationale) casussen.
 • Je kan de uitkomst of het doel definiëren van het talentontwikkelingsprogramma van jouw sportorganisatie. 
 • Je analyseert de effectiviteit van het talentontwikkelingsprogramma van jouw sportorganisatie. 

Bijeenkomst 3: visie op talent herkennen en ontwikkelen
 • Je reflecteert op jouw visie op talent en de overtuigingen die eraan ten grondslag liggen. 
 • Je analyseert de conceptualisatie van talent en verwerken in het beleid van jouw sportorganisatie. 
 • Je begrijpt de toepassing van wetenschappelijke modellen op verschillende casussen.

Bijeenkomst 4: prestatiebepalende kenmerken
 • Je stelt een holistisch prestatieprofiel op voor jouw sport op basis van wetenschappelijke inzichten.

Bijeenkomst 5: talent in verschillende ontwikkelfasen
 • Je begrijpt welke ontwikkelfasen sportief talent doorloopt en hoe dat samenhangt met het prestatieprofiel.
 • Je begrijpt de invloed van een (leer)omgeving op het ontwikkelen en herkennen van talent.
 • Je begrijp de (verstorende) variabelen die invloed hebben op het presteren van een talentvolle sporter op een bepaald moment in hun ontwikkeling (o.a. groei, rijping, maturiteit, geboortemaand, sporthistorie).

Bijeenkomst 6: processen van talentherkenning
 • Je evalueert de processen van talent herkennen in jouw sportorganisatie.
 • Je kan de combinatie van objectief en subjectief beoordelen verwerken in het proces van talent herkennen.
 • Je leert een waarneming te objectiveren – welke tools kun je gebruiken om prestatiekenmerken goed vast te stellen.
 • Je bent in staat om data te interpreteren, analyseren en rapporteren a.d.h.v. diverse stappen.
 • Je kan data en toegepaste statistiek interpreteren in relatie tot test- en meetgegevens.

Bijeenkomst 7: -
 • Deze bijeenkomst wordt naar de leerbehoefte van de deelnemers ingericht.

Bijeenkomst 8: reflecteren op verandering
 • Je reflecteert op de reis die je hebt doorgemaakt en de verandering die je binnen jouw sportorganisatie hebt toegepast. 


Prijs
€ 1.799,00

Minimum aantal deelnemers
6

Maximaal aantal deelnemers
12

Bijeenkomsten
8

Contacturen
64 uur

Studiebelasting
160 uur

Inclusief lesmateriaal
Ja

Inclusief thee/koffie en lunch
Ja
Deel het met anderen!
CRKBO

Overige opleidingen

Contact

Talentherkenning in sport is een initiatief van NMC Bright en HAN - University Applied Sciences. Voor vragen of opmerkingen, mail ons via

info@talentherkenninginsport.nl

Locatie

De opleidingen vinden plaats op Centrum voor Topsport & Onderwijs Papendal, Papendallaan 51, 6816 VD Arnhem. 

© NMC Bright 2020. Alle rechten voorbehouden.